top of page
2_edited.png

MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO

Nová řada učebnic a pracovních sešitů MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO představuje dětem matematiku jako užitečný nástroj, s nímž se setkávají v běžných situacích a díky kterému si mohou usnadnit spoustu činností ve svém životě.

Pomocí inspirativních neokoukaných úloh motivuje děti k zájmu o matematiku, a tak snáze pochopí, jak například využijí zlomky a desetinná čísla při vaření podle receptu, která tělesa připomínají věže kostelů a zámků, jak si vypočítají slevu tabletu, jak využijí geometrii při geocachingu, a spoustu dalších aplikací aritmetiky, algebry a geometrie v praktickém životě. 

PROČ SE NOVÁ ŘADA NAZÝVÁ „PRO KAŽDÉHO“?

Díky rozmanitým úlohám, cvičením a pomůckám jak v tištěných publikacích, tak v online prostředí zvládne MATEMATIKU PRO KAŽDÉHO opravdu každá žákyně i každý žák daného ročníku.
Jednotlivé tematické bloky jim totiž nabídnou: 

  • řešené úlohy s komentáři, které pomohou pochopit novou látku i dětem, jež se nemohly zúčastnit vyučování, nebo které se k nim potřebují vrátit při domácí přípravě.

  • krokované interaktivní úlohy zaměřené na problematické učivo – připravujeme.

  • cvičné úlohy tří úrovní náročnosti: pro nadané děti jsou úlohy v tištěné publikaci označené symbolem           a v interaktivních cvičeních na www.skolasnadhledem.cz symbolem           .
    Jednodušší interaktivní cvičení zapojí do práce i děti, kterým matematika moc nejde nebo je nebaví.

  • předlohy k rýsování a pracovní listy na www.skolasnadhledem.cz, jež lze využívat diferencovaně podle potřeb. 

  • více než 20 dynamických obrázků nebo krokovaných konstrukcí v softwaru GeoGebra, které dětem usnadní geometrickou představivost.

1_edited.png

Od září 2023 se s MATEMATIKOU PRO KAŽDÉHO vyučuje

v 6. a 7. ročníku již na stovkách škol.

 

Na dalších dvou dílech pro 8. a 9. ročník pilně pracuje naše redakce spolu s učiteli a didaktiky, aby postupně vyšly na jaře 2024 a 2025. 

bottom of page