top of page
2_edited.png

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE

MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO podporuje rozvoj pokročilých digitálních kompetencí v matematice v duchu revizí RVP 2021 v plném rozsahu. Nabízí dětem v učebnicích cvičení, jejichž řešení jim usnadní práce v digitálním prostředí GeoGebra a v tabulkových procesorech, jež jsou nejvíce zastoupeny Excelem. Tato prostředí označujeme DigiZdroj a v tištěných publikacích jsou značena ikonou           a číselným kódem, pod nímž děti najdou příslušnou animaci nebo předpřipravenou tabulku na www.skolasnadhledem.cz.

Dynamické modely v GeoGebře pomohou dětem lépe si představit geometrickou situaci a tabulkový procesor jim přinese zjednodušení výpočtů a řešení úloh. Děti budou tato cvičení více bavit a práce v softwarovém prostředí se pro ně stane přirozenou.

Základní digitální kompetence jsou na Škole s nadhledem posilovány také prostřednictvím interaktivních cvičení

s okamžitou zpětnou vazbou a dalších doplňků (předloh pro rýsování, pracovních listů k vytištění a 3D modelů).

1_edited.png
bottom of page