top of page
2_edited.png

HYBRIDNÍ UČEBNICE PRO OSMÝ ROČNÍK

ČÍM SE UČEBNICE MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO LIŠÍ OD OSTATNÍCH?

 • Motivuje děti k zájmu o matematiku prostřednictvím úloh z prostředí jim blízkého.

 • Přináší nové a neokoukané úlohy tří úrovní náročnosti v tištěné i online podobě, a proto se do jejich řešení může zapojit opravdu každé dítě.

 • Obsahuje řadu materiálů vhodných k rozvoji digitálních kompetencí dětí v matematice. Jsou připraveny ke konkrétním úlohám nebo pasážím, a to v prostředí programu GeoGebra a v tabulkových procesorech, jež jsou dostupné pod kódem na Škole s nadhledem.

 • Hybridní složka učebnice navíc nabízí zdarma na www.skolasnadhledem.cz celou řadu doprovodných materiálů – předlohy pro rýsování, pracovní listy, výsledky všech úloh a interaktivní cvičení s okamžitou zpětnou vazbou.

Matematika 8 pro každého osmáka a osmačku

Hybridní učebnice

JAK DĚTI MOTIVOVAT, ABY JE MATEMATIKA VÍCE BAVILA?

 • inspirujte se vstupními stránkami k tématům s tipy a zajímavostmi.

 • využijte řadu úloh z prostředí blízkého dětem a v situacích, které dobře znají a v nichž uvidí potřebnost a užitečnost matematiky

 • podpořte děti v závěrečném ohlédnutí – povede je k zamyšlení, jak učivo zvládly, a co je z toho důležité pro jejich život.

JAK PRACOVAT S ROZDÍLNOU ÚROVNÍ DĚTÍ VE TŘÍDĚ?

Využijte rozmanité úlohy, cvičení a pomůcky jak v tištěných publikacích, tak v online prostředí. Obojí vám umožní variabilní práci s dětmi a zapojí opravdu každého:

 • řešené úlohy s komentáři, ke kterým se děti mohou vracet i při domácí přípravě

 • předlohy k rýsování a pracovní listy na skolasnadhledem.cz

 • krokované interaktivní úlohy zaměřené na problematické učivo

 • dynamické obrázky nebo krokované konstrukce v softwaru GeoGebra

 • cvičné úlohy v tištěných publikacích rozdílné náročnosti

 • úlohy pro nadané děti – v tištěné publikaci označené symbolem + a interaktivní cvičení 3. úrovně na Škole s nadhledem

 • jednodušší interaktivní cvičení (1. úroveň ) na Škole s nadhledem, které zapojí do práce i děti, kterým matematika moc nejde nebo je nebaví.

bottom of page