top of page
2_edited.png

HYBRIDNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO OSMÝ ROČNÍK

Nový barevný pracovní sešit MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO OSMÁKA A OSMAČKU spojuje práci v tištěném sešitě s online procvičováním ZDARMA na www.skolasnahledem.cz. Přináší úlohy k procvičování a upevnění látky ve více úrovních náročnosti, přípravu na přijímací zkoušky a podporuje rozvoj pokročilých digitálních kompetencí při využití tabulkových procesorů. Pracovní sešit bude dostupný v srpnu 2024, předobjednávat však můžete již nyní.

101014.jpg

Matematika 8 pro každého osmáka a osmačku
Hybridní pracovní sešit

Co nabízejí nové pracovní sešity? ZA MÉNĚ PENĚZ VÍCE MATIKY!

Na základě ohlasů učitelů z praxe jsme snížili rozsah tištěného pracovního sešitu, a je tedy snazší během školního roku zvládnout všechny úlohy. Zároveň jsme vyšli vstříc i přání rodičů šetřit záda jejich dětí a snížit prodejní cenu.

Redukce rozsahu však není na úkor kvality! Vytvořili jsme nová interaktivní cvičení, pracovní listy a předlohy k vytištění jako online doplňky zdarma na www.skolasnadhledem.cz.

Výhodou jsou úlohy doplněné prací s tabulkovým procesorem, které podporují digitální kompetence v matematice.

Jaké další benefity nabízí pracovní sešit?

Najdete v něm rozmanité úkoly pro lepší zvládnutí učiva matematiky v 6. ročníku, možnost sebehodnocení, pozvolnou přípravu na přijímací zkoušky, interaktivní cvičení ke všem tématům, interaktivní testy se zdůvodněním řešení, výsledky všech úloh ke stažení zdarma a mnoho dalšího.

Jaké úkoly v sešitě najdete?

 • K procvičování a upevnění látky

 • Zábavné a zajímavé s obrázky a schématy

 • Náročnější, které pro žáky mohou být výzvou

 • Souhrnné k zopakování každého tématu

 • K pozvolné přípravě na přijímací zkoušky

 • Interaktivní k procvičování a testování

Jaká témata budete probírat? 

 • Opakování ze 7. ročníku

 • Druhá mocnina a odmocnina

 • Pythagorova věta

 • Mocniny a odmocniny

 • Kruh, kružnice

 • Výrazy

 • Válec

 • Lineární rovnice

 • Konstrukční úlohy, množiny bodů v rovině

 • Základy statistiky

bottom of page