top of page
2_edited.png

ONLINE KURZY A SEMINÁŘE

Online kurz:

Je matematika věda, která naučit se nedá? Aneb jak na to, aby žáky bavila.

12. 11. – 6. 12. 2023

1_edited.png

Jak motivujete žáky k radostnému upravování výrazů nebo řešení lineárních rovnic? Jak ospravedlníte všechnu tu dřinu, kterou je potřeba si projít, než žáci pochopí

a osvojí si předkládané nové složitější algoritmy? Jak žákům vysvětlíte, že v matematice je potřeba trénovat? Matematika je krásná exaktní věda, bez ní by nefungovalo vlastně nic. Pro žáky základních škol jsou ovšem některá témata nedosažitelná, a proto nepochopitelná. V tomto kurzu budeme hledat skutečnou motivaci k učení se nových věcí, které mnoho žáků považuje za abstraktní a zbytečné. Podíváme se na to, jak žákům vysvětlit, že učení se nezáživných partií matematiky má smysl. Pokusíme se si vysvětlit proces učení se matematiky jako nástroje pro rozvoj myšlení a schopnosti pracovat s abstraktními pojmy.

Přihlášky evidujeme do 15. 11. 2023

Online kurz:

Jak na úlohy v matematice s využitím digitálních prostředí?

5. – 19. 4. 2023

1_edited.png

Jedním z aktuálních požadavků na náš vzdělávací systém je účelné a adekvátní využívání digitálních technologií. Významnou roli při jeho naplňování v matematice hrají programy dynamické geometrie a tabulkové procesory. V tomto kurzu se pomocí konkrétních příkladů seznámíme s možnostmi použití těchto programů ve výuce, se způsobem jejich ovládání i s nároky, které jejich použití klade na učitele a žáka. Budeme se také věnovat detailním ukázkám vybraných postupů obsluhy a využití příslušných programů ve výuce matematiky. Seznámíme se s prostředím stránky geogebra.org, s vyhledáváním a ukládáním materiálů na této stránce, se založením GeoGebra Classroom i s použitím tabulkového procesoru v reálném čase při řešení matematických úloh a zkoumání vybraných matematických jevů.

Přihlášky evidujeme do 2. 4. 2023

Online kurz:

Matematika ve světě kolem nás

10. – 24. 5. 2023

Matematika hraje důležitou roli v našich životech, provází lidstvo od nepaměti. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Ve výuce bychom se měli mimo jiné snažit o to, aby úlohy byly z praxe, aby nebyly nereálné, aby jim děti porozuměly a aby měly chuť do objevování matematiky samotné. V našem online kurzu se budeme snažit najít pro žáky úkoly, v nichž uvidí smysluplnost aplikace matematiky v reálném životě a které budou odpovídat matematickým znalostem žáka základní školy. Podíváme se také na komplexnější úkoly (projekty), k jejichž řešení budeme potřebovat propojit více oblastí matematiky.

Přihlášky evidujeme do 3. 5. 2023

bottom of page