top of page
2_edited.png

ONLINE KURZY A SEMINÁŘE

1_edited.png

Online kurz:

Jak na úlohy v matematice s využitím digitálních prostředí?

13. – 27. 3. 2024

Jedním z aktuálních požadavků na náš vzdělávací systém je účelné a adekvátní využívání digitálních technologií. Významnou roli při jeho naplňování v matematice hrají programy dynamické geometrie a tabulkové procesory. V tomto kurzu se pomocí konkrétních příkladů seznámíme s možnostmi použití těchto programů ve výuce, se způsobem jejich ovládání i s nároky, které jejich použití klade na učitele a žáka. Budeme se také věnovat detailním ukázkám vybraných postupů obsluhy a využití příslušných programů ve výuce matematiky. Seznámíme se s prostředím stránky geogebra.org, s vyhledáváním a ukládáním materiálů na této stránce, se založením GeoGebra Classroom i s použitím tabulkového procesoru v reálném čase při řešení matematických úloh a zkoumání vybraných matematických jevů.

Přihlášky evidujeme do 7. 3. 2024

bottom of page