top of page
2_edited.png

HYBRIDNÍ UČEBNICE

ČÍM SE UČEBNICE MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO LIŠÍ OD OSTATNÍCH?

  • Motivuje děti k zájmu o matematiku prostřednictvím úloh z prostředí jim blízkého.

  • Přináší nové a neokoukané úlohy tří úrovní náročnosti v tištěné i online podobě, a proto se do jejich řešení může zapojit opravdu každé dítě.

  • Obsahuje řadu materiálů vhodných k rozvoji digitálních kompetencí dětí v matematice. Jsou připraveny ke konkrétním úlohám nebo pasážím, a to v prostředí programu GeoGebra a v tabulkových procesorech, jež jsou dostupné pod kódem na Škole s nadhledem.

  • Hybridní složka učebnice navíc nabízí zdarma na www.skolasnadhledem.cz celou řadu doprovodných materiálů – předlohy pro rýsování, pracovní listy, výsledky všech úloh a interaktivní cvičení s okamžitou zpětnou vazbou.

9788074895906_MpK 7-3G-UC_web.jpg

STRUKTURA TEMATICKÝCH KAPITOL

Vstupní list uvozuje děti do tématu a jeho záměrem je vzbudit jejich zvědavost a vtáhnout je do uvedené problematiky. Připomíná, co již děti znají (Co už vím?), představuje jim nové cíle (Co nás čeká?) a přibližuje jim téma pomocí běžných situací nebo zajímavostí (Víš, že...). V zápatí listu je vždy uveden unikátní číselný a QR kód, který děti navede na www.skolasnadhledem.cz, kde najdou online doplňky k celému tématu.

9788074898334_MpK 6_PS_web.jpg
vstupní úloha.jpg

Vstupní motivační úloha uvádí každou kapitolu daného tématu, je zaměřena na běžnou situaci, kterou děti znají, a jejím cílem je pomocí nápovědy a komentářů provést děti řešením. Tato úloha již částečně pracuje s novými pojmy, vztahy nebo poznatky, které jsou podrobněji rozpracovávány

v následujících úlohách a poté přehledně a systematicky vymezeny a formulovány.

Řešené úlohy (označené oranžově) pomáhají pomocí nápovědy

a následného řešení nové téma lépe pochopit. Díky nim zvládne řešení opravdu každé dítě, včetně těch, jež se nemohly vyučování zúčastnit nebo si chtějí postup zopakovat při domácí přípravě.

Sady cvičných úloh nabízejí nové, neokoukané úlohy od nejjednodušších po náročné označené         .     

K usnadnění řešení mnohdy poslouží DigiZdroje označené symbolem        .

Pod nimi se na Škole s nadhledem skrývá Excel v podobě šablon připravených

k vyplnění nebo dynamické obrázky a animace v programu GeoGebra. Na Škole

s nadhledem jsou pod kódem ze vstupního listu též zdarma přístupné další online doplňky v podobě předloh k rýsování, pracovních listů

a interaktivních cvičení.

Souvislosti jsou fialově vyznačené bloky odkazující na informace, které na první pohled

s matematikou nesouvisí. Jsou to různé zajímavé úlohy k dané problematice nebo texty, které dokreslují uvedenou situaci. Se souvislostmi lze pracovat dvěma způsoby. Buď je tato informace zakomponována do úlohy, kterou žáci přímo řeší, nebo se jedná pouze o doplnění nebo vysvětlení používaného matematického pojmu.

Důležité vzorce a shrnutí jsou zvýrazněny zeleně.

Opakování je závěrečnou kapitolou každého tématu, zahrnuje průřezové úlohy

k procvičení získaných vědomostí a je ukončeno závěrečným sebehodnoticím Ohlédnutím (Co už teď vím?, Co mne zaujalo?, Co je důležité pro můj život?)

a Řešením (číselný a QR kód vedoucí ke všem výsledkům umístěným na Škole

s nadhledem). 

V kapitole Závěrečné opakování je zařazena část … a to není vše! Jedná se o nestandardní matematické úlohy, které můžete v průběhu celého školního roku řešit společně se žáky, nebo je zadávat jako samostatnou práci nadanějším žákům či těm, kteří mají

o matematiku větší zájem.

9788074895906_MpK 7-3G-UC_web.jpg

Obsah učebnice

9788074895906_MpK 7-3G-UC_web.jpg

Ukázkové strany –

Dělení zlomků

9788074895906_MpK 7-3G-UC_web.jpg

Ukázkové strany –

Kosoúhelníky

bottom of page