top of page
2_edited.png

ŠKOLA S NADHLEDEM

Škola s nadhledem usnadňuje práci s digitálními zdroji. Ty jsou v učebnici a pracovním sešitě opatřeny unikátními číselnými kódy, které Vás prostřednictvím portálu Škola s nadhledem zdarma přivedou k připraveným geometrickým situacím v programu GeoGebra a k tabulkám v Excelu, ale i k rozšiřujícím online cvičením a testům s okamžitou zpětnou vazbou a dalším online doplňkům v podobě předloh pro rýsování, pracovním listům a 3D modelům.

 

Na Škole s nadhledem najdete inspiraci i do jiných hodin. Prohlédněte si tisíce interaktivních cvičení, která můžete využívat zdarma i v dalších předmětech a ročnících.

Balon 3D.png

UKÁZKA EXCELU

Balon 3D.png

UKÁZKA GEOGEBRY

Balon 3D.png

UKÁZKA PRACOVNÍHO LISTU

bottom of page